BÅDEOG

Åpningstider kafe: Mandag til fredag: 11-16

BÅDEOG er BÅDE et hus med mange rom OG en måte å tenke på. Velkommen!

Ingen vil ha god tid

Prøv det på jobben, i sosiale settinger eller over hekken der du veksler noen ord med naboen som plutselig har krøpet ut av hiet. Si «Jeg har egentlig god tid», når dere kommer inn på hverdagens strabaser. Det kan være vanskeligere enn det høres ut. Hva kan skje om du sier at du ha god tid? 

For det første risikerer du at folk oppfatter deg som en dagdriver. Bak det undrende smilet du får tilbake, ligger det kanskje spor av fordømmelse: Ingen har jo egentlig god tid, de som mener de har det, har ikke sett alt det som må gjøres. 

 


For det andre vil folk kanskje tenke at du ikke er så viktig. Alle som er uunnværlige på jobben, og sentrale i sosiale sammenhenger er jo travle. Det å være uunnværlig er tross alt noe av det som gir prestisje, høy lønn og mange typer anerkjennelse fra omgivelsene.

For det tredje vil antakelig den du snakker med, tenke at du ikke er så populær. Man kan ikke være populær uten å være travel, det er en underforstått sannhet i samfunnet vi lever i. En hektisk hverdag innebærer at du er etterspurt og aktiv på mange arenaer. 

God og dårlig tid er begreper som brukes mye av oss og omkring oss. Det er begreper som ofte brukes uten at vi tenker over det. Hvordan vi omtaler tida vi har, er faktisk ganske viktig. Tilværelsen vår skapes oftere enn vi tror av de ordene vi bruker for å beskrive den. 

Samfunnet blir et bedre sted om vi fra i dag begynner å gjøre små hverdagslige opprør mot travelheten. Men det blir også bedre om vi tar et oppgjør med vår egen holdning til det å ha god tid. Når jeg møter noen som sier de har god tid, hva tenker jeg da? Er det misunnelsen som våkner til live? Irritasjon over min egen manglende evne til å prioritere? Eller tenker jeg om den som har god tid at hun i grunnen er litt lat, uviktig eller upopulær? 

Møter du noen som har god tid, er det bedre å glede seg enn å gå i forsvarsposisjon. Kanskje du kan lære å si at du har god tid selv? Noen vil innvende at det bare betyr å dra en hvit løgn; «hallo, jeg får da ikke bedre tid av å si at jeg har det..»

Men… vi har jo vitterlig samme tida! Forskjellen ligger i hvordan vi bruker den. Å begynne med å kalle all tid for «god» er en start. Da omdefinerer vi tida til noe som tjener oss, ikke til noe vi er slave under. Så er det denne travelheten. Tenk over hvordan du skulle levd hvis du skulle vært fornøyd med tidsbruken din. Kanskje det du kaller «travelhet» egentlig er «trivsel»? Noen som sitter med lange for- og ettermiddager lengter etter å fylle livets sendeflater uten å makte det. Tid uten innhold kjennes ofte smertefull. Noen vil si at balanse er et flott ideal, men er ikke det litt lettvint? Å holde balansen er ofte en krevende øvelse som i seg selv kan slite oss ut, til tross for at det høres fint ut. 

Tar du sjansen på å ha god tid, med alt det innebærer?