BÅDEOG

Åpningstider kafe: Mandag til fredag: 11-16

BÅDEOG er BÅDE et hus med mange rom OG en måte å tenke på. Velkommen!

[historien er eldre enn huset...]

Bethaniastiftelsen som står bak BÅDEOG ble grunnlagt av den samfunnsengasjerte politikeren, presten og pressemannen Lars Oftedal for over 130 år siden. Historien er gammel, men det å bry seg om andre er alltid like aktuelt. Derfor bærer vi arven fra Oftedal videre gjennom å skape en møteplass med rom for hele livet.

Det sitter ikke i veggene - det sitter i hjertet

[en måte å tenke på]

BÅDEOG er mer enn bygninger og business, BÅDEOG er en måte å tenke på. Vi vil møte alle gjester med samme
innstilling; mennesker er mer enn overflater, ingen er et enkelt enten/eller. Ordet respekt kommer fra latin, og betyr
«å se en gang til». Merverdi-konseptet vårt handler nettopp om dette – å skape litt mer rom for undring og om det å bry seg nok til å se en gang til.

Filmen er en 15 sekunds reklamefilm som blir vist på kino i Sandnes og Stavanger.