BÅDEOG

Åpningstider kafe: Mandag til fredag: 11-16

BÅDEOG er BÅDE et hus med mange rom OG en måte å tenke på. Velkommen!

Onsdag 9.11. - TRO I PRAKSIS

Jesus dojo - trospraksis

Foto av Erlend Berge.

Foto av Erlend Berge.

Onsdag 9. november, klokka 19, merk tiden, får Bådeog-huset besøk av Etter Kristus, et nettverk for kristen trospraksis som ønsker å omsette Jesu liv og lære i konkret handling.

I Etter Kristus sier man: Vi tror at vi blir det vi gjør. "Du tenker deg ikke fram til en ny måte å leve på. Du lever deg fram til en ny måte å tenke på", sa presten og forfatteren Henri Nouwen. Med dette som utgangspunkt arrangeres "jesusdojo", praktiske kurs om innebærer en forpliktelse til daglige øvelser og eksperimenter som er inspirert av Jesu mystikk og nestekjærlighet i praksis.

Kvelden vil bli fylt med fortellinger fra Etter Kristus' arbeid, om å gå ut av komfortsonen med Jesus som forbilde, om å prøve og feile og hvordan feiling er en ressurs for videre modning.

Dette seminaret skal inspirere til å utforske trospraksiser og kunne starte en opp jesusdojo på egen hånd. Kvelden vil ledes av prosjektleder for Jesusdojo for ungdom, Erik Aarmo.

Les mer om Etter Kristus' arbeid og fortellinger på www.etterkristus.no. Kvelden arrangeres i samarbeid med Areopagos' lokallag i Rogaland.