BÅDEOG

Åpningstider kafe: Mandag til fredag: 11-16

Sommerstengt 16.juli - 5.august.

BÅDEOG er BÅDE et hus med mange rom OG en måte å tenke på. Velkommen!

Språk-kafe - torsdager kl: 14:30

KIA (Kristent interkulturelt arbeid) arrangerer i samarbeid med Bådeog-huset språk-kafe i Bådeog-kafeen hver siste torsdag i måneden. Språklæringen skjer gjennom samtale rundt kafebordet, mellom de som ønsker å lære norsk og en del frivillige.  

Kontaktperson for språkkafeen: Solveig Grønstøl
Kontaktperson for KIA-Rogaland: Kathrine Idsøe: 483 14 145, http://kianorge.no/rogaland/