BÅDEOG

Åpningstider kafe: Mandag til fredag: 11-16

BÅDEOG er BÅDE et hus med mange rom OG en måte å tenke på. Velkommen!

 

[Kontakt]

 

BÅDEOG AS

Oalsgt 2
4319 Sandnes
Tlf.: 452 62 700

 
 

Notto Moseid

Daglig leder BÅDEOG-huset
982 42 642

notto@badeog.net

    Bjarne Lemvik Daglig leder BÅDEOG-huset 905 98 031 bjarne@badeog.net